http://vlajky.yin.cz/c/ceska-republika/ceska-republika-m.png    http://vlajky.yin.cz/v/velka-britanie/velka-britanie-m.png        http://vlajky.yin.cz/u/usa/usa-m.png        http://vlajky.yin.cz/n/nemecko/nemecko-m.png        http://vlajky.yin.cz/r/rakousko/rakousko-m.png    http://vlajky.yin.cz/r/rusko/rusko-m.png          


O klubu    Novinky     Pravidla klubu      Galerie     Program       Ceny     Provozni doba     Kontakt      Seznamka      Diskuse

Slevy, akce, bonusy    Mapa webu     Co je to swingers      Mapa Prahy     Chat      Dotazy     Doprava, MHD     Kniha pro hosty     


  

Krutá pravda o klubu v Jungmance - aneb demokracie v praxi.

 

Milí přátelé a příznivci Swingersclubu Praha 1 v Jungmannově ulici, otálela jsem s těmito informacemi celý týden.  Nyní vám chci sdělit, že jsem naivně uvěřila policii ČR, která mě ujišťovala, že se s mým majetkem ve swingersclubu nic nestane, nijak s ním nebude manipulováno a to z důvodu, že byl prostor uzamčen a hlídán bezpečnostní agenturou. Podala jsem několik trestních oznámení po tom, že byly v prostoru mého klubu slyšet rány až na ulici, bourací kladiva a hluk. Policie vždy přijela na místo a ujistila mě, že je vše v naprostém pořádku a že se s mým majetkem nic neděje.

 

ZA TOTO VŠE POLICII ČR MOC DĚKUJI. NE NADARMO MAJÍ POMÁHAT A CHRÁNIT. NIKDY UŽ NEUVĚŘÍM SLOVŮM POLICIE!!!!!!!!

Při prohlížení fotodokumentace pochopíte asi, jak se teď cítím. A to vše díky paní ing. Zumrové, jak si níže v textu přečtěte. Neustále slyším všude, že postupuje protiprávně a já mám vyčkat na rozhodnutí soudu. Tato událost mě poznamenala na celý život a nikdy se s ní nesmířím. Klub jsem budovala srdcem, milovala jsem to tam a věřte, že jsem nepřestala bojovat. Bohužel je se mnou jednáno jako s nejhorší pražskou prostitutkou, která kdy snad v Praze byla. Ode dneška nebude fórum blokované, pouze v případě urážlivých příspěvků se bude toto mazat. Všem vám moc děkuji, těším se na vás do nového klubu a na otázku, kdy už budeme otevírat, odpovím, že se budeme snažit co nejdříve. Termín upřesníme. Přeji vám všem krásné prožití víkendu plného sexu.

 

TAK OPĚT PRAVDA A LÁSKA ZASE JEDNOU ZVÍTĚZILA. 

 

 

Vážení členové ČMMJ,

Chtěla bych vás informovat o skutečnosti, která se v současné době týká a v budoucí době bude ještě více týkat vás, členů ČMMJ. ČMMJ, jako hlavní akcionář Halali pojišťovny a.s. se u blízké budoucnosti bude potýkat s velkými finančními problémy ohledně zaplacení škody, která vznikla společnosti Devclub s.r.o.  O tom, že 30. 11.  2015  došlo k neoprávněnému zásahu do práva k domu, bytu a nebytovému prostoru společností Halali pojišťovnou a.s. společnosti Devclub s.r.o., již asi všichni víte. Věc řeší služba kriminální policie a vyšetřování - odbor obecné kriminality. Od tohoto dne je neoprávněně společnosti Devclub bráněno ve vstupu a užívání předmětných prostor. K úkonu byla najata bezpečnostní agentura Ibodygurads s.r.o. ředitelkou ing. Zumrovou.

 

V současné době probíhá šetření příslušnými orgány této agentury, jelikož bylo zjištěno, že tato agentura podniká bez oprávněné licence a věc řeší místně příslušné orgány. Dne 1. 12. byli za přítomnosti Policie ČR Krakovská vyměněny poničené fabky (tyto fabky poničila již zmiňovaná agentura bez licence) a klíče od prostor firmy Devclub s.r.o. byly zapečetěny a uloženy u advokáta této firmy Mgr. Jiřího Vágnera. Písemně bylo dohodnuto, že do prostor nebude nikdo vstupovat do té doby, dokud nerozhodne soud. I přes tato všechna opatření násilně vstoupil do těchto prostor notář z exekutorského úřadu dne 17. 12. 2015 bez jakéhokoli právního podkladu. Byl opět objednaný paní ředitelkou ing. Zumrovou, tento zápis vyšel společnost Halali na Kč 150 000,- bez DPH. Prý aby se ochránil majetek firmy Devclub s.r.o. a nedošlo ke zcizení. Žádný zápis nebylo třeba dělat, kdyby se do prostor protiprávně nevstoupilo. Násilné vylomení všech fabek, násilné otevírání všech uzamčených prostor, násilné otevírání uzamčených lednic a vinoték - je pouhý malý výčet toho, co se v prostorách dělo. K tomuto nebyl žádný právní podklad, který by tomu předcházel. Soudní líčení, které rozhodne o platnosti výpovědi, ještě ani nebylo nařízeno, odvolání předběžných opatření ještě nejsou rozhodnutá. Věřím, že celé představenstvo Halali pojišťovny o těchto informacích ví, muselo je schválit a samozřejmě s nimi souhlasit. Po sepsání majetku firmy Devclub s.r.o., které po prostudování všech podkladů je neúplné, chybí hodně majetku firmy, které není zdokumentováno a již se připravuje trestní oznámení o krádeži movitých věcí firmy Devclub s.r.o.  Firma Devclub s.r.o. o těchto skutečnostech nebyla vůbec informována, to, že se v jejích prostorách pohybuje velké množství lidí, manipuluje s jejím majetkem, který je neoprávněně zadržován pojišťovnou Halali a.s. neměla ani tušení.

 

 

Od ledna letošního roku byla podána 2 trestní oznámení, kdy se jednatelka společnosti Devclub s.r.o. od určitých svědků dozvěděla, že dochází k rabování a vykrádání jejích prostor. V době, kdy měl být prostor uzamčen a zapečetěn do rozhodnutí soudu se v prostorách této firmy staly tyto skutečnosti: ředitelka Halali pojišťovny si ujednala se zaměstnanci bezpečností agentury přesun veškerého majetku do prvního patra domu. Vše bez přítomnosti majitelky firmy Devclub s.r.o. Majetek firmy byl dle fotodokumentace různě poházen a neodborně naskládán v patře (na fotodokumentaci je viditelné, jakým nešetrným způsobem se s majetkem firmy zacházelo, na zemi jsou položené LED televize a drahé sedací soupravy šité na míru jsou naházené na sebe). Je evidentní, že majetek firmy Devclub s.r.o. byl hodně poničen. Po tomto byla opět ředitelkou Halali pojišťovny najata firma, která měla za úkol kompletně zdemolovat vše, co v prostorách firmy Devclub s.r.o. bylo vytvořeno. Byly vytrhány podlahy, strženy stropy, vytrhány radiátory, vytrhány WC, umyvadla, rozbily se sauny, koupelna, vše bylo kompletně zdemolováno. V prostorách zůstaly jen hromady sutě.

 

Zasílám fotodokumentaci pro představu těm, kteří v prostorách firmy Devclub s.r.o. nikdy nebyli. Jeden soubor fotodokumentace je ve stavu, v jakém ho firma Devclub s.r.o. zrealizovala na vlastní náklady, druhý soubor je demoliční práce firmy, kterou si najala ředitelka Halali pojišťovny a.s. Ještě stihla paní ředitelka ing. Zumrová poslat nějakého pana Horáčka, který podal trestní oznámení na hospodářskou kriminálku ohledně podezření, že v prostoru firmy Devclub s.r.o. je velké množství alkoholu, který je pravděpodobně pančovaný. Společnými silami s Celní správou se podílela pojišťovna Halali na odvezení veškerého alkoholu, který byl v prostorách firmy Devclub s.r.o. Opět nesměla být jednatelka firmy Devclub s.r.o přítomna tomuto incidentu, nebylo jí umožněno vstoupit do řádně pronajatých prostor.

 

Tímto by chtěla společnost Devclub s.r.o. informovat členy ČMMJ o tom, že výše škody na ušlém zisku, ztrátě klientely, dobrého jména i pověsti díky zásahům pojišťovny Halali, vyčíslené škody na majetku a škody na interiérových úpravách již v současné době dosahují výše 20 mil. Kč a tuto částku navýšenou ještě o majetek, který nebyl zahrnut do notářského zápisu a byl zcizen, ještě zvýší. Tuto výši škody bude firma Devclub s.r.o. požadovat po akcionářích, tedy po vás. Je evidentní, že za toto nese zodpovědnost právě představenstvo Halali pojišťovny a.s., kdy za představenstvo jedná jako jediný oprávněný člověk právě ing. Zumrová - ona rozhoduje, ona diktuje, ona najímá agentury a lidi (vše citováno z policejního protokolu). Bohužel pro vás, akcionáře ČMMJ Halali pojšťovny, kteří se na zaplacení škody budete muset podílet. Rozhodně není správné, aby o vašich budoucích výdajích rozhodovala jedna jediná osoba - ing. Zumrová, která je hlavní aktérkou celé aféry.

 

 

Tato dohra, která bude samozřejmě řešena soudní cestou, bude mít za následek finanční zkázu ČMMJ jako majoritního akcionáře. Velmi dobře, proto zvažte vaše kroky, které budou rozhodující v následujících týdnech. Prostory si společnost Devclub s.r.o. pronajala v roce 2012 na dobu 5 let, kdy se doba pronájmu měla automaticky při požádání prodlužovat až do doby 30 let. V roce 2010 bylo firmě Halali pojišťovna a. s. vydáno stavební povolení na stavbu výtahu, střechy a garáží v domě. V té době nebyl žádný zájemce, který by si prostory pronajal, pouze firma Devclub s.r.o. Bohužel se nepočítalo s tím, že firma bude prosperovat a bude se jí dařít. Nyní, v roce 2015, firma Devclub s.r.o. překáží v dokončení stavby garáží v domě, a proto musí být za každou cenu odstraněna  - viz. protiprávní jednání ing. Zumrové. V roce 2012 uvedla totiž firma Halali pojišťovna v omyl firmu Devclub s.r.o., kdy jí zatajila informace o chystaném projektu. Součástí žaloby bude finanční odškodnění za tu dobu, kdy firma Devclub s.r.o. měla řádně užívat tyto prostory. Nyní se ředitelka ing. Zumrová hájí falešnými informacemi ze stavebního úřadu, kdy jí bylo přikázáno odstranit tzv. "černou stavbu" v prostorách Devclubu s.r.o. Tato "černá stavba" se týkala prostor bývalé zasedací místnosti - konkrétně se jednalo o povolené plastové vchodové dveře, nikoliv o demolici celého prostoru ve spodní části - sklepení.

 

Prosím, zamyslete se nad fotografiemi, zda interiérové úpravy provedené firmou Devclub s.r.o. musely být do posledního šroubku zdemolovány nebo zda vám dům myslivců zhodnotili. Tyto prostory, ač z nich byla firma Devclub s.r.o. neoprávněně vyhnána, jste si mohli vy, jako myslivci, pronajmout jiné firmě, která by vám za pronájem dobře zaplatila. Zpráva od statika, kterého si ing. Zumrová najala, je zhola nepravdivá, kterou naši právníci u soudu bez problémů rozmetají. Nenechte se opět uchlácholit krásnými řečmi vaší ředitelkou, jak firma Devclub s.r.o. nedoložila dokumentaci, jak vše porušuje - můžete si vyžádat podklady, které jsou na kriminální policii v Bartolomějské ulici. Mám vše naskenované a ráda vám vše pošlu. 

 

DEMOKRATICKÁ PRÁVA MAJITELŮ KLUBU JUNGMANNOVA 25 PRAHA BYLA POŠLAPÁNA, STEJNĚ JAKO U ŽIDŮ, ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY!

 

Ani do dnešního dne nebylo umožněno firmě Devclub s.r.o. si odvézt svůj majetek a je jí nařizováno advokátem Halali pojišťovny, že si smí odvézt věci pouze o víkendu a že věci se vynosí před dům myslivců. Tento dopis byl napsán právním zástupcem Halali a.s., kdy se k řádnému nájemníkovi, který má nájemné zaplacené až do února letošního roku a prostory nemůže užívat, takto chová představenstvo Halali pojišťovny? Dnes, tj. 27. 1. byl do objektu řádně objednán zaměstnanec PRE - pražské energetiky, který měl odebrat elektroměr firmy Devclub s.r.o. Tato firma totiž nadále platí elektřinu, kdy od 1. 12. 2015 je jí neoprávněně bráněno v užívání předmětných prostor. Demoliční práce a vše se tedy prováděly za elektřinu firmy Devclub s.r.o. Myslíte si, že je normální zabránit vstupu zaměstnanci firmy PRE, který si šel řádně demontovat elektroměr? V žádném případě neměla Halali pojišťovna právo manipulovat s majetkem firmy Devclub s.r.o., úmyslně nechat vše zdevastovat a zdemolovat a toto vše bez jakéhokoli právního podtextu. Zodpovědnost za tento zločin nese představenstvo Halali pojišťovny, a vy, jako akcionáři, byste se měli proti těmto rozhodnutím bránit. Člověk, který toto zavinil a způsobil, by měl za vše nést plnou zodpovědnost a rozhodně by tato zodpovědnost neměla padat na majoritní akcionáře, vás ČMMJ. Jaká zvěrstva bude muset ještě ing. Zumrová napáchat, abyste pochopili, že má být s okamžitou platností ze dne na den odvolána?

 

V Praze dne 27.1.2016.   S přáním hezkého dne jednatelka firmy Devclub s.r.o. Stanislava Šůsová

 

 

 

 

Zde se podívejte, jak vypadal klub před řáděním firmy, najatou paní ředitelkou ing. Zumrovou.

 

 Stáhnout všechny obrázky najednou

 
 

 

 

obrazky

obrazky

  Kontakt:   mobil 722 708 257,   telefon 222 931 914.   E-mail:  swingerstschechei@seznam.cz